FAQs Complain Problems

समाचार

Pages

मदरसा गुल्सने मदिना , शान्तिपुर

बिद्यालयको तह छनोट गर्नुहोस :

बिद्यालयको प्रकार :

प्र.अ को नाम : 
मजलिस दिन मिया
प्र.अ को सम्पर्क नं.: 
९७४७०४५८६८
बिद्यालयको ठेगाना :