FAQs Complain Problems

समाचार

Pages

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण (चौथो त्रैमासिक २०७९/०८०) ७९-८० Thursday, July 6, 2023 - 21:29 PDF icon 2079.80 fourth.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण (तेश्रो त्रैमासिक २०७९/०८०) ७९-८० Tuesday, April 18, 2023 - 21:27 PDF icon 2079.80 third.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण (दोश्रो त्रैमासिक २०७९/०८०) ७९-८० Friday, January 13, 2023 - 18:53 PDF icon SECOND KISTA (2).pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण (पहिलो त्रैमासिक २०७९/०८०) ७९-८० Thursday, October 13, 2022 - 13:58 PDF icon FIRST KISTA (1).pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण (चौथो त्रैमासिक २०७८/७९) ७८/७९ Thursday, July 14, 2022 - 12:27 PDF icon fourth2078.079.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण (तेश्रो त्रैमासिक २०७८/७९) ७८/७९ Wednesday, April 13, 2022 - 12:25 PDF icon third.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण (दोश्रो त्रैमासिक २०७८/७९) ७८/७९ Friday, January 14, 2022 - 12:22 PDF icon second.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण (पहिलो त्रैमासिक २०७८/७९) ७८/७९ Thursday, November 11, 2021 - 11:49 PDF icon first.pdf