FAQs Complain Problems

समाचार

Pages

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक ऐन २०८०/०८१ ७९-८० 07/12/2023 - 12:29 PDF icon आर्थिक ऐन.pdf
चन्द्रकोट गाउँपालिकाको साझेदारी कार्यक्रम संचालन ऐन २०७९ ७९-८० 03/03/2023 - 14:12 PDF icon साझेदारी ऐन बेवसाईटमा राख्ने.pdf
चन्द्रकोट गाउँपालिकाकोगाउँ गाउँ विपद जिखिम न्यूनीकरण तथा व्यस्थापन ऐन २०७९ ७९-८० 03/03/2023 - 14:10 PDF icon विपद न्युनिकरण.pdf
चन्द्रकोट गाउँपालिकाको नगर प्रहरी ऐन २०७९ ७९-८० 03/03/2023 - 14:07 PDF icon नगर प्रहरी ऐन वेवसाईटमा राख्ने.pdf
चन्द्रकोट गाउँपालिकाको खेलकुद विकास ऐन २०७९ ७८/७९ 03/03/2023 - 14:05 PDF icon खेलकुद विकास ऐन बेवसाईट.pdf
कृषकको उत्पादन गाउँपालिकाको अनुदानमा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७९ ८०/८१ 10/21/2022 - 14:07 PDF icon 1.1.3.b.pdf
चन्द्रकोट गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७९ ७८/७९ 07/06/2022 - 16:46 PDF icon विनियोजन ऐन.pdf
चन्द्रकोट गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन,२०७९ ७८/७९ 07/06/2022 - 16:44 PDF icon आर्थिक एन .pdf
चन्द्रकोट गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७९ ७८/७९ 06/17/2022 - 10:59 PDF icon चन्द्रकोट गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, 2079 (1).pdf
चन्द्रकोट गाउँपालिका बिषयगत समिति (कार्यसंचालन) कार्यविधि,२०७९ ७८/७९ 06/17/2022 - 10:56 PDF icon १२. विषयगत समिति कार्यविधि 2079.pdf

Pages