FAQs Complain Problems

समाचार

Pages

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
चन्द्रकोट गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७९ ७८/७९ 07/06/2022 - 16:46 PDF icon विनियोजन ऐन.pdf
चन्द्रकोट गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन,२०७९ ७८/७९ 07/06/2022 - 16:44 PDF icon आर्थिक एन .pdf
चन्द्रकोट गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७९ ७८/७९ 06/17/2022 - 10:59 PDF icon चन्द्रकोट गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, 2079 (1).pdf
चन्द्रकोट गाउँपालिका बिषयगत समिति (कार्यसंचालन) कार्यविधि,२०७९ ७८/७९ 06/17/2022 - 10:56 PDF icon १२. विषयगत समिति कार्यविधि 2079.pdf
चन्द्रकोट गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसंचालन कार्यविधि ,२०७९ ७८/७९ 06/16/2022 - 18:53 PDF icon ११ अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण.pdf
चन्द्रकोट गाउँपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको संचालन कार्यविधि,२०७९ ७८/७९ 06/16/2022 - 18:49 PDF icon १० बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा (1).pdf
स्वास्थ्य बिमा तथा नि-शुल्क यातायात सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७८/७९ 06/16/2022 - 18:45 PDF icon ७ स्वास्थ्य वीमा र निशुल्क यातायात सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
चन्द्रकोट गाउँपालिकाको स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको कार्यसम्पादन कार्यविधि २०७९ !! ७८/७९ 06/16/2022 - 18:43 PDF icon राजश्व परामर्श कार्यविधि २०७९.pdf
चन्द्रकोट गाउँपालिकाको संस्था दर्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७८/७९ 06/16/2022 - 18:37 PDF icon संस्था दर्ता कार्यविधि, 2079.pdf
निशुल्क गर्भवती एम्बुलेन्स/सवारीसाधन सेवा सम्बन्धी कार्यविधी, २०७६ ७६/७७ 05/25/2022 - 12:45 PDF icon निशुल्क गर्भवती एम्बुलेन्स सवारी साधन सेवा सम्बन्धि कार्यविधि l.pdf

Pages