FAQs Complain Problems

समाचार

Pages

विद्यालयको विवरण

विद्यालयको नाम इमेल प्र.अ को नाम प्र.अ को सम्पर्क नं. बिद्यालयको ठेगाना sort descending बिद्यालयको तह छनोट गर्नुहोस बिद्यालयको प्रकार
चण्डिस्थान आधारभूत विद्यालय , खादिकोट आधारभूत
ज्ञानोदय नमुना विद्यालय लक्ष्मी प्रसाद भण्डारी ९८४७१२६४६७ वडा नं. ८ तुराङ्ग माध्यमिक सरकारी
उदय आधारभूत विद्यालय, गेखुङ्ग यमकला अर्याल ९८४७५२११७२ वडा नं. ८ तुराङ्ग आधारभूत सरकारी
सरस्वती आधारभूत विद्यालय चन्द्रकोट-८, स्वाँरा चन्द्रकान्त पोखरेल ९८६५१२२८४९ वडा नं. ८ तुराङ्ग आधारभूत सरकारी
बालकल्याण आधारभूत विद्यालय , झुर्म भिमकान्त सापकोटा ९८६०८७२०१७ वडा नं. ८ तुराङ्ग आधारभूत सरकारी
किसिकोट आधारभूत विद्यालय, किसिकोट तोयनाथ अर्याल ९८६७००७२६८ वडा नं. ८ तुराङ्ग आधारभूत सरकारी
कालिका आधारभूत विद्यालय चन्द्रकोट-2, खालीडाँडा शिव प्रसाद पोखरेल ९७४७०७५५९३ वडा नं. ८ तुराङ्ग आधारभूत सरकारी
पोलारिस इ.बो.स्कुल, मजुवा जीवन न्यौपाने ९८६०५५३९१५ वडा नं. ८ तुराङ्ग आधारभूत संस्थागत
शारदा माध्यमिक विद्यालय रुपाकोट कृष्ण प्रसाद भण्डारी ९८४७४३५९१४ वडा नं. ७ ‌‍रुपाकोट आधारभूत सरकारी
जनता नि.मा.वि सोता शंकर भण्डारी ९८६९७९३४३१ वडा नं. ७ ‌‍रुपाकोट आधारभूत सरकारी

Pages