FAQs Complain Problems

व्यक्तिगत घटना दर्ता कहाँ गरिन्छ ?

स्थायी बसोबास भएको वडा कार्यालयको वडा सचिवसंग

जन प्रतिनिधि

पदाधिकारी