FAQs Complain Problems

समाचार

Pages

शान्तिपुर बजार क्षेत्र

Read More

सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लावग्राही हरुले पाउने सुबिधा कसरि छ ?

  • जेष्ठ नागरिक मासिक रु १००० l-
  • एकल / बिधवा महिला मासिक रु १००० l-
  • पूर्ण अपाङ्गता मासिक रु २००० l- अति अशक्त अपाङ्गता मासिक रु ६०० l-
  • लोपोन्मुख आदिवासी जनजाती मासिक रु २००० l-
  • दलित वालवालिका (बाल संरक्षण अनुदान) मासिक रु ४०० l-
  • ७० वर्ष पुरा भएका जेष्ठ नागरिक उपचार खर्च मासिक रु १००० l-

जन प्रतिनिधि

पदाधिकारी

जानकारी